1. Je kan een afspraak maken telefonisch of via mail .
    Voor alle patiënten is er voor het opstarten van de behandeling een kine-voorschrift nodig van een arts.

  2. We starten met een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt en/ of ouder.

  3. Aan de hand van het oudergesprek, de observaties, de testresultaten en de hulpvraag wordt er een therapieplan opgesteld, welke met de ouders besproken wordt.

  4. Tussentijds evalueren we het therapieplan en stellen we de behandeldoelen zo nodig bij.