Kinderkinesitherapie en therapie voor volwassenen met aangeboren motorische aandoeningen

https://www.groepspraktijkpaternotte.be

http://www.bobath.be