Bobath-therapie

 

  • Bobath- therapeuten werken met kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Bepaalde kinderen vertonen een min of meer vertraagde motorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese (CP). Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische motorische  ontwikkeling.
  •  
  • In eerste instantie streeft men ernaar de tonus te normaliseren. Hierdoor kan het kind het  sensori-motorische meer aangepast ervaren, en daardoor meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen leren kennen, onder andere de opricht-, evenwicht en steunreacties. Het is het herhalen van deze ervaring die het kind de mogelijkheid geven een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk dit te kunnen gebruiken in zijn omgeving. Een van de basisprincipes van Bobath-therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol is.